طرح های ساختمانی نوشهر و چالوس

طرح های ساختمانی در چالوس، نوشهر و متل قو

مجموعه فعالیت های پیمانکاری عبارتند  از :

  • تهیه مصالح
  • ساخت
  • حمل و نقل
  • اجرا

عملیاتی همچون پروژه‌های راه و ساختمان مانند خاکبرداری، خاکریزی، زیرسازی، جدول‌گذاری، آسفالت، عایق‌کاری مجموعه ای از فعالیت ها است.

مهندسان شرکت‌های ساختمانی به مهندسین عمران ختم نمی‌شوند.

بلکه بک شرکت ساختمانی مهندسی عمران، طراح، معمار ، مهندسی برق، مهندس کشاورزی، مهندسی مکانیک و غیره را را در برمی‌گیرد.

یعنی علاوه بر کنترل و نظارت طرح های ساختمانی آپارتمان تمام اقدامات را طوری انجام میدهد که پروژه مطابق قواعد پیش رود.

براساس قرارداد تعیین شده توسط طرفین حق الزحمه پیمانکار تعیین می گردد.

همچنین مدت زمانی که پیمانکار می بایست پروژه را تحویل دهد در قرارداد مشخص می گردد.

برنامه‌ریزی برای پیش‌بردن پروژه ساخت و ساز


۲. برنامه‌ریزی از استخدام کارکنان تا تعیین یک جدول زمانی مرحله به مرحله که تمامی فعالیت‌های لازم از ابتدا تا انتهای پروژه را در برگیرد
۳. پیمانکار در اجرای کلیه مراحل اجرایی ساختمان باید پای‌بند به نقشه‌های فنی و اجرایی تهیه شده باشد.
۴. پس از بررسی نقشه‌های اجرایی در صورتی که مشکلی برای اجرا وجود داشت. پیمانکار باید موارد لازم را با مشاور یا کارفرمای پروژه مطرح کند.
۵. پیمانکار ساختمان بایستی تمامی قوانین و ضوابط مربوط به ساخت‌وساز را بداند. توجه داشته باشد که بسته به مکان و زمان ساخت و ساز، قوانین ممکن است متفاوت باشند.
۶. از وظایف پیمانکار می‌باشد که توجه داشته باشد همه اقدامات در راستای ساخت و ساز به شیوه‌ای قانونمند انجام می‌شوند.
۷. در حین انجام پروژه، پیمانکار ساختمان مسئول بازبینی و نظارت بر پیشرفت‌ها و تغییرات می‌باشد.
۸. پیمانکار بایستی پروژه را از نزدیک دنبال کند و در صورت لزوم تغییرات لازم را اعمال نماید.
۹. پیمانکار موظف به رعایت کلیه مقررات ایمنی و مسئولیت در برابر بروز هر نوع حادثه می‌باشد.
۱۰. رعایت تمامی موارد مربوط به حفظ امنیت کارگاه و تهیه وسایل خدماتی و حفاظتی برای کارگران برعهده پیمانکار پروژه است.