صفر تا صد اجرای ساختمان

صفر تا صد اجرای ساختمان

اجرای ساختمان شامل چه مواردی می شود؟

۱- تهيه زمين
۲- تهيه نقشه های واقعی معماری توسط دفاتر طراحی معماری ( نقشه های واقعی اجرایی  شامل دفترچه نقشه های معماری و دفترچه نقشه تاسیسات برق ومکانیک)

۰۳-انعقاد قرارداد وکالت اجرای کارهای شهرداری و نظام مهندسی واخذ پروانه و عدم خلافی ها وپایانکارها با دفترفنی مهندسی

۰۴-انعقاد قرارداد با دفتر مهندسی جهت تهیه نقشه های شهرداری ونظام مهندسی

 

بیشتر…

قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری چیست؟

به طور کلی قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن کارفرما، انجام عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین، در مدت مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی به نام پیمانکار (مقاطعه کار) واگذار می‌کند.

برای تنظیم یک قرارداد باید ابتدا طرفین  به طور دقیق تعیین شده و رابطه آنها با یکدیگر نیز کاملا تبیین شود.یعنی در قرارداد باید به تفصیل شرح داده شود که کارفرما از پیمانکار چه توقعاتی دارد و می‌خواهد پیمانکار چه خدماتی را به او ارائه دهد.در این مرحله از قرارداد بدون در نظر گرفتن ضمانت اجراهای موثر مثل

بیشتر…

انواع قرارداد های پیمانکاری

انواع قراردادهای پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری براساس فهرست بها

قرارداد به صورت پیمان مدیریت

انجام کارها توسط کارفرما ( امانی)

قرارداد بر اساس برنامه ریزی پیشرفت کار ( Lump Sum )

قرارداد براساس برآورد کلی یا قیمت ثابت

قرارداد بر اساس متر مربع زیربنا

قرارداد کلید در دست ( Turnkey )

قراردادهای پیمانکاری EP و

EPC

بیشتر…