اجرای ساختمان شامل چه مواردی می شود؟

اجرای ساختمان شامل چندین مرحله است که در این مطلب به طور کامل به آن می پردازیم:

۰۱-تهيه زمين

۰۲-تهيه نقشه های واقعی معماری توسط دفاتر طراحی معماری ( نقشه های واقعی اجرایی ساختمان شامل دفترچه نقشه های معماری و دفترچه نقشه تاسیسات برق ومکانیک)

۰۳-انعقاد قرارداد وکالت اجرای کارهای شهرداری و نظام مهندسی واخذ پروانه و عدم خلافی ها وپایانکارها با دفترفنی مهندسی

۰۴-انعقاد قرارداد با دفتر مهندسی جهت تهیه نقشه های شهرداری ونظام مهندسی

۰۵-تهیه نقشه های واقعی اجرایی سازه توسط دفترفنی مهندسی

۰۶-تهیه نقشه سازه نگهبان توسط دفترفنی مهندسی

۰۷-انعقاد قرارداد وکالت  اجرای کارهای اداری شامل آب وبرق وگاز ومخابرات وتامین اجتماعی ومپ با دفترفنی مهندسی

قرارداد پیمانکاری
قرارداد پیمانکاری

۰۸-اخذ پروانه ساختمان

۰۹-بیمه نمودن کارگاه ساختمانی

۱۰-تخريب ساختمان قديمي

۱۱- استقرار نگهبان و تجهیز کارگاه

۱۲- گود برداري

۱۳-اجرای سازه نگهبان

۱۴-بتون مگر وقالب چيني

۱۵-آرماتوربندي  فونداسيون

۱۶-بتون ريزي  فونداسيون

۱۷-اجراي سازه فلزي ( جوشكاري اسكلت )

۱۸-قالب بندي طبقات

۱۹-بتون ريزي طبقات

۲۰-تيغه چيني

۲۱-خاك گچ

۲۲-لوله كشي آب وفاضلاب

۲۳-عقد قرارداد  اطفاء واعلام حریق  وآتش نشانی با دفاترخدمات آتش نشانی به همراه تائیدیه دفتر فنی مهندسی

۲۴-اجراي گازكشي واحدها

۲۵-برق كشي توكار

۲۶-اجرای ساختمان با واحد نمونه

۲۷-رابيتس بندي ( دو گروه – یک گروه مشاعات و یک گروه داخل واحدها )

۲۸-کوم پنجره هاي نما ودربهاي آلومينيومي

۲۹-كوم دربهاي فلزي ودربهاي انباري

۳۰-جوشكاري خرپشته و دوربام

۳۱-اخذ پايان كار سفتكاري

۳۲-جوشكاري موقت دورراه پله وآسانسور

اجرای نما:

۳۳-اجراي ساختمان و نما ( نمای اصلی وفرعی یک گروه و سایرمشاعات یک گروه دیگر- ابتدا نمای اصلی وسپس سایر نماها اجراگردد)

۳۴-عقد قرارداد آسانسور با تائيديه استاندارد

۳۵-حفرچاه آب باران

۳۶-شيب بندي بام وایزوگام اوليه

۳۷-ایزوگام سرويسها

۳۸-اخذ انشعابات آب وفاضلاب ( به تعداد واحدها و یکعدد عمومی )

۳۹-اخذ انشعابات برق (به تعداد واحدها و یکعدد عمومی )

۴۰-حفر چاه ارت با تائيديه شركت برق

۴۱-كاشي كاري

۴۲-آماده سازی کف واحدها

۴۳-سرامیک کاری

۴۴-گچ كاري (گروه ها به تعداد واحدهای هرطبقه باشد)

۴۵-كوم دربهاي ورودي واحدها یا نصب درب ضد سرقت

۴۶پنجره هاي نما ودربهاي آلومينيومي

۴۷-ايزوگام بام

۴۸-كوپل نورگير براي خرپشته

۴۹-دربهاي چوبي واحدها

۵۰-كمدها واشکافهای واحدها

۵۱-كابينت و دکور

۵۲سنگ كاري پله

۵۳-جوشكاري نرده پله

۵۴-موزائيك پيلوت وحياط

۵۵-سنگ كاري حياط

۵۶-نقاشي و کاغذ دیواری

۵۷-نصب شیشه پنجره ها ودربها

۵۸-خرید ونصب شیرآلات و لوازم سرویسهای بهداشتی از نمایندگی ( حتما از لوله کش آب جداگردد)

۵۹-نصبیجات  برق

۶۰-خرید و نصب پکیج ورادیاتور از نمایندگی ( حتما از لوله کش آب جداگردد)

۶۱-نصب آسانسور

۶۲-نصب درب حياط وپاركينگ

۶۳-تهیه نقشه ازبیلت فقط توسط مهندس مجری ذیصلاح

۶۴-آزادسازی سهمیه مهندس مجری ذیصلاح

۶۵-اخذ تائيديه و انشعابات  گاز

۶۶-اخذ تائيديه آتش نشاني توسط دفتر فنی مهندسی

۶۷-پايان كار بهره برداري

۶۸-انعقاد قرارداد وکالت  اجرای کارهای ثبت اسناد و تفكيك سند واحدها

۶۹-فروش واحدها