مهندس محمدامین دادویی

مهندس محمد امین دادویی

کارشناس ارشد رشته مهندسی عمران

مدیر عامل شرکت دانو اهورا

دارای پروانه نظارت پایه ۲ سازمان نظام مهندسی استان مازندران

دارای پروانه مجری پایه ۲ سازمان نظام مهندسی استان مازندران

کارگزار اخذ پروانه ساختمانی و سند مالکیت

سازنده پروژه های ویلایی و آپارتمان

طراح و محاسب پروژه های ساخت

۱۵ سال سوابق اجرایی و نظارتی در غرب استان مازندران

آدرس دفتر : مازندران – چالوس – خ ۱۷ شهریور- روبروی شهرداری

تلفن : ۵۲۲۲۲۲۷۱-۰۱۱    مبایل : ۰۹۱۱۹۹۱۴۰۴۵

ایمیل : amin.dadoui@gmail.com

اینستا   chalus.sazeh  :

مهندس محمدامین دادویی