معایب ساخت ویلای ارزان در چالوس

شاید از نظر ظاهری تفاوتی در یک ویلا ساخته شده با قیمت پایین  نباشد. اما از نظر فنی ویلاهای ارزان ضعیف تر هستند. ساختمان های ارزان برای اینکه ستون در ساختمان را اجرا نکنند و یا از میلگرد یا بیشتر…