نخسیتن تفاوت خرید ویلا شهرکی با ویلای مستقل در شمال را می‌توان به ابعاد و اندازه‌های ویلا نسبت داد. ویلاهای شهرکی، متراژ کوچکتری دارند و در ابعاد و اندازه‌های محدودتر آن ها را می سازند. این نوع ویلاها در زمین‌های شهرکی احداث شده‌اند و تعداد بیشتر از ۲۰ یا ۳۰ واحد ویلا می‌تواند در یک زمین شهرکی وجود داشته باشد.

ویلاهای شهرکی مالک را محدود می‌کنند. چرا که ساخت و ساز بیشتر در ویلاهای شهرکی وجود ندارد، اما مالکان ویلاهای مستقل می‌توانند ساختمان ویلا را حتی محوطه سازی را براساس سلیقه خود انجام بدهند.

دومین اختلاف ویلای شهرکی با ویلای مستقل در شمال هزینه‌های نگهداری و مراقبت از ویلا است. بالطبع ویلاهای مستقل دارای هزینه تعمیر و نگهداری بیشتری دارند در حالی که هزینه ویلاهای شهرکی تنها شارژ ماهیانه است که به نسبت ویلاهای مستقل آن را میتوان ناچیز دانست.

تفاوت های محوطه در شهرک ها و خرید ویلاهای مستقل

افرادی که در شهرک صاحب ویلا هستند بخشی از فضای سبز اشتراکی را استفاده میکنند که متعلق به تمام اعضای شهرک است و آن را نمیتوانند مطابق سلیقه خود طراحی کنند.

رسیدگی به محوطه و فضای سبز در ویلاهای شهرکی معمولا با کارگران فضای سبز و یا نگهبانان است حال آن که در ویلاهای مستقل این وظیفه با مالک ویلا می باشد.

در صورتی که علاقمند به باغبانی هستید پیشنهاد می کنیم ویلاهای مستقل را برای مالکیت درنظر داشته باشید.

چنانچه امنیت ویلا برای شما اهمیت دارد،‌ ویلاهای شهرکی دارای امنیت بیشتری هستند. ویلاهای شهرکی را در زمین‌های شهرکی می سازند که به شدت توسط نگهبان ۲۴ ساعت کنترل خواهد شد.

عوما در ورودی ویلاهای شهرکی یک معبر عبور برای ساکنین شهرک قرار داده می شود که از مرکز نگهبان عبور می‌کند. رفت و آمد  افراد متفرقه تنها با هماهنگی نگهبان صورت میپذیرد.

بعضی از ویلاهای شهرکی کارت تردد برای ساکنان ویلا صادر می‌کند.

 درصورتی که خانواده‌هایی که داخل ویلاهای شهرکی زندگی می‌کنند، مهمان داشته باشند، ورود آن ها تنها با هماهنگی میزبان صورت می گیرد. این نظارت ها امنیت ویلای شهرکی را بیشتر می کند.

مهندس امین دادویی
مهندس امین دادویی