شاید از نظر ظاهری تفاوتی در یک ویلا ساخته شده با قیمت پایین  نباشد. اما از نظر فنی ویلاهای ارزان ضعیف تر هستند.

ساختمان های ارزان برای اینکه ستون در ساختمان را اجرا نکنند و یا از میلگرد یا تیرآهن کمتری در سقف استفاده کنند، مثل خانه‌های سنتی، قطر دیوار را زیاد می‌کنند. همین افزایش قطر دیوار ممکن است به نشست ساختمان منجر می‌شود.

به دلیل عدم وجود فنداسیون و پایه‌ریزی مناسب و گاهی اجرای غلط. پی ساختمان، یک زلزله و یا سیل کوچک می‌تواند ساختمان را از پی کنده و کاملا تخریب کند.

عدم آگاهی از شرایط ساخت، سبب خرید این ویلاها می شود. اما متاسفانه خریداران از تبعات آن بی خبر هستند.

دلیل دیگر قیمت پایین این ویلاها ، ساخت و ساز در زمین‌های غیرمجاز است.

ساخت در زمین های غیرقانونی

یعنی زمین هایی که کاربری کشاورزی دارند و یا از نظر سازمان منابع طبیعی غیرمجاز است.

معمولا گرفتن مجوز آب و برق برای این ویلاها با ایجاد رابطه و ساز وکارهای غیر‌قانونی است .

وقتی از هزینه استحکامات ساختمان کاسته شود. مثلا ویلایی که شش شاخه آهن لازم دارد با سه شاخه ساخته می‌شود، قیمت ویلا کم می شود.

کار دیگری که برای کاهش قیمت ویلا انجام می شود این است که از سرامیک و کابینت و بقیه وسایل داخلی کم می شود.

خریدار نمی‌داند در شناژ ساختمان چه اشتباهی رخ داده است و زمانی متوجه عمق فاجعه می شود که از سازنده خبری نیست.

تصور کنید در منظقه زلزله خیز ایران، همانند فاجعه زلزله رودبار که یکی از زلزله های ویران کننده در دهه های اخیر بوده است تکرار شود.

حتی یک زلزله پنج ریشتری می‌تواند به یک فاجعه انسانی منجر شود.

ساخت و ساز های قارچ گونه و بی کیفیت در مناطق شمالی چند سالی است که شروع شده اند و طی چند سال آینده باید منتظر تبعات منفی آنها بود…

مهندس امین دادویی
مهندس امین دادویی