امروزه با توجه به افزایش هزینه های ساخت و ساز و بالا رفتن ارزش ملک در چالوس، مقاوم سازی ویلا از اهمیت بالایی برخوردار شده است.

دلایل مختلفی برای مقاوم سازی وجود دارد. و امر را ضروری می نماید یکی از این دلایل، مقاوم سازی ویلاهای قدیمی بعلت مغایرت مشخصات مصالح استفاده شده با مقادیر فرض شده می باشد.

تغییر مقدار و مشخصات مصالح به کار رفته در ساختمان نسبت به مقادیر مشخص شده در طرح بسیار معمول است. این گونه خطاها هم در ساختمان های بتنی رخ می دهد و هم در ساختمان های فلزی. 

اگر قطعات سازه های فولادی در کارگاه تولید شوند و با کنترل بالا تعبیه گردند. به ندرت خطای معنی داری بین مقادیر مشخصات طرح و واقعی رخ می دهد.

عملیات اختلاط، حمل، بتن ریزی و نگه داری در نهایت موجب تولید مصالح نامرغوب با مشخصات مکانیکی پراکنده و متنوعی می شود. برای مثال در بسیاری از موارد مقادیر مقاومت فشاری بتن کمتر از مقدار مشخصه در نظر گرفته شده برای سازه است . به عبارت عامیانه تر مقاومت بتن جواب گو نمی باشد.

نقش سازندگان در مقاوم سازی ویلا

یکی دیگر از عوامل نیاز به مقاوم سازی ویلاهای قدیمی ناشی از مشکلات اجرایی می باشد. می توان گفت که سازندگان مهم ترین زنجیره در ساخت و ساز می باشند.

بر خلاف این که مهندس طراح به راحتی تا چندین رقم اعشار در محاسبات را می تواند کنترل نماید. داشتن دقت نظر در مراحل اجرای ساختمان کاربسیار دشوار و پیچیده ای است.

خطا می تواند در مراحل آرماتوربندی، قالب بندی، بتن ریزی، عمل آوری، اندازه گذاری ها و شاقول کردن رخ دهد. یکی از دلایل نیاز به مقاوم سازی از این رو اتفاق خطاهای اجرایی در مراحل ساخت می باشند.

این امکان وجود دارد که به دلیل خطاهای طراحی ویلای ما نیاز به مقاوم سازی پیدا کند. عوامل زیادی ممکن است منجر به این خطا شوند که برخی از آن ها شامل فراموش کردن یک بند آیین نامه و فرض اشتباه در مورد شرایط ساختمان می باشد. به روز نبودن آیین نامه یکی از این عوامل است.